Teknik

De mesta i samhället har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Inom telefoni är detta mycket tydligt då dagens smarta telefoner fått en position som både dator, kalender, telefon, ljudsystem. För att man skall få ut så mycket som möjligt från sin telefon bör man dock tänka igenom utbudet av tillbehör. De som använder iPhone har en hel del iphonetillbehör att välja bland. Det finns allt man kan tänka sig i fråga om högtalare, stativ, fodral och dockor. Jag personligen använder mig av en rad av dessa, med fokus på iphonetillbehör inom ljudteknik. I och med möjligheterna som bjuds, har det varit svårt att inte ta till sig nya iphonetillbehör och få större nytta av den iphone man redan skaffat.

Som musiker finns det en hel del man kan vinna på att skaffa rätt iphonetillbehör. De musikprogram som nu finns på marknaden tillåter användaren att nyttja sin iphone som en porta-studio med allt som kommer på köpet. Vill man ha ett gammalt ljud från en 60tals Vox går detta att få genom en knapptryckning. Är det istället det karakteristiska transistorljudet man söker finns även detta. Med de iphonetillbehör som kommit, har man väldigt små begränsningar och kan uppnå väldigt bra resultat helt utan en dyrare studio. Självklart kan man inte jämföra en iphone med en analog studio, men för mindre inspelningar och projekt kan faktiskt en iphone räcka långt! För min del har detta iphonetillbehör inneburit att jag kan minnas alla de idéer som kommer när man leker med gitarren och inte har ambition om storverk. För teknik och shopping finns här bra texter.

Teknik

De flesta som köper en surfplatta har redan en dator och det är vanligt att man dessutom har en smartphone som man regelbundet använder sig av i vardagen. Surfplattar verkar således vara någonting som man använder för att komplettera sin övriga internetaktivitet med och som inte ersätter någonting av det andra. En gissning är att man till viss del flyttar över internettid i telefonen till surfplattan i och med att man kan nå informationen med samma lätthet utan att för den sakens skull behöva ta upp en dator vilket kan kännas aningen mer komplicerat.

Yngre ålder

Det blir allt fler användare av surfplattor men det verkar finnas en stark koppling till åldern. Detta kan ha att göra med ett större intresse för teknik i dessa åldrar, eller kanske handlar det om att surfplattor ännu är en lyxprodukt som man inte har råd med som ung. Ser man på småbarnsföräldrar i åldrarna 35-46 är det hela 63 procent som har tillgång till en surfplatta och man låter inte sällan barnen använda densamma för att leka med. Ett stort antal unga barn har vid några tillfällen fått använda en surfplatta och det går ner i åldrarna så långt som till innan förskoleålder.