Näringsliv

Många är de entreprenörer som har lyckats bli rika på internet, men vilka är egentligen de allra rikaste internetentreprenörerna någonsin? Här får du svaret.

Internet och den moderna tekniken har givit upphov till många ovanligt smarta, tursamma och hängivna personer. Dessa entreprenörer har lyckats skapa ofattbara rikedomar med hjälp av internet. I flera decennier har det varit möjligt för en hårt arbetande person med en bra idé att nå framgång på webben. Flera företag som idag är värda många miljarder kronor grundades i garage, sovrum och andra privata utrymmen. Internetentreprenörerna har hittat digitala lösningar i form av tjänster för i princip alla mer traditionella branscher.

Oavsett om det rör sig om ett nytt och uppfinningsrikt sätt för människor att interagera med sina vänner, dela innehåll, hitta resultat eller marknadsföra sina produkter, har de rikaste internetentreprenörerna gagnats personligen genom att koppla sina kunder till webben. Dessa personer har i ordets sanna bemärkelse revolutionerat det sätt som vi gör affärer på världen över och det sätt på vilket vi dagligen interagerar med varandra. Vill du sätta dig in i näringsliv och internet är Westbiz.se en bra informationssida.

1. Jeff Bezos

Jeff Bezos är den allra rikaste internetentreprenören i världen, med en förmögenhet på drygt 190 miljarder kronor. Jeff grundade e-handelsjätten Amazon.com, vilket är det allra största e-handelsföretaget i världen. Tack vare företagets snabba tillväxttakt har Bezos, som äger 20 procent av företaget, fick han 2011 se sin förmögenhet växa med över 50 procent. Amazon Web Services, en del av jättebolaget Amazon, planerar nu att öppna datacenter i tre svenska städer.

2. Larry Page

Larry Page är en av Googles grundare och företagets nuvarande vd. Tack vare smarta investeringar är Larrys förmögenhet närmare 1 miljard större än den andra grundaren, Sergey. Larrys förmögenhet uppgår idag till cirka 166 miljarder kronor.

3. Sergey Brin

Med en uppskattad förmögenhet på motsvarande 165 miljarder kronor är Sergey god trea på listan över världens rikaste internetentreprenörer. Som student grundade han 1998 Google tillsammans med sin klasskamrat Larry. Idag är googlet ett företag värt över 1 800 miljarder kronor och drygt 33 000 anställda.

4. Mark Zuckerberg

För gemene man är förmodligen Mark Zuckerberg den mest kända av de internetentreprenörer som här nämns. Hans förmögenhet uppgår till cirka 135 miljarder kronor, vilket ger honom en fjärdeplats på denna lista. Han är dessutom den näst yngsta miljardären i USA efter Dustin Moskovitz. Även de som inte känner till Mark Zuckerberg är förmodligen bekanta med hans skapelse Facebook.

Näringsliv

På arbetsmarknaden fortsätter efterfrågan på kompetent personal växa. I flera olika branscher är behovet av kompetent arbetskraft skriande. Till år 2023 behöver till exempel turismbranschen ungefär 50 000 nya medarbetare, medan byggindustrin fram till 2025 behöver rekrytera 40 000 personer. Problemet är att alltför få söker sig till de utbildningar vars kompetens är eftertraktade på arbetsmarknaden.

När branschorganisationen Svenskt Näringsliv tog fram en enkät där näringslivet i Göteborg fick ge sin bild av rekryteringsbehovet, var resultatet av undersökningen illavarslande. Det blev nämligen uppenbart att de lokala företagen känner att det är svårt att rekrytera kompetent personal. De huvudsakliga bristerna gäller utbildning och yrkeserfarenhet. De företag som törstar efter kompetent personal upplever framför allt svårigheter med att rekrytera personer som har examinerats från de olika yrkesprogrammen.

I princip alla som skaffar sig gymnasiekompetens via ett yrkesprogram kan räkna med att få en anställning direkt efter gymnasiet, men detta till trots är antalet sökanden få och blir allt färre. Enligt Christina Riksén på Svenskt Näringsliv kan denna brist på kompetens leda till att företag känner sig manade att inte ta på sig vissa kunduppdrag, vilket i slutändan kan leda till att företaget tvingas avveckla sin verksamhet.

Stor efterfrågan på kompetent personal

Näringslivet i Göteborg har svårt att rekrytera kompetens personal inom en rad olika yrken såsom snickare, kockar, servitörer och många fler. Anledningen till att så pass få elever söker sig till yrkesutbildningarna tros vara en gammalmodig syn på yrkesprogrammen, där dessa program anses begränsa elevens möjligheter för framtida karriärval. Tongivande personer inom näringslivet i Göteborg såsom Anna Harman, vd på Hotel Kung Oscar och Charlotta Sandblom, hotelldirektör på ett Scandic-hotell i Trollhättan menar dock att ingenting kunde vara längre ifrån sanningen. De håller därför presentationer där de går igenom de möjligheter som eleverna har om de väljer att börja arbeta inom hotell- och restaurangbranschen. Här finns nyheter om Göteborgs näringsliv.

Byggbranschen är också ute bland elever och försöker förmedla sin uppfattning om byggindustrin. Enligt bland annat byggbolaget PEAB är det uppenbart att en ökning av antalet sökande till yrkesutbildningar inom bygg måste öka, samtidigt som de menar att hela samhället måste verka för att öppna byggindustrin för alla människor, oavsett könstillhörighet. För att åstadkomma en förändring menar representanterna att attityden till yrkesutbildningarna måste förändras, samt att deras kvalitet måste förbättras för att göra utbildningarna mer attraktiva för potentiella elever. De menar också att studie- och yrkesvägledare, lärare, rektorer, föräldrar och politiker måste bidra till en bättre matchning av efterfrågan och tillgång på kompetens.