Näringsliv

Bemanningsföretag har många lediga jobb som psykolog

Att ta lediga jobb som psykolog via ett bemanningsföretag kan vara en utmärkt möjlighet för psykologer som söker nya utmaningar och erfarenheter. Bemanningsföretag är specialiserade på att förse organisationer och företag med temporär personal och de har ofta lediga jobb som passar dig som är verksam inom psykologyrket.

4 skäl att söka lediga jobb som psykolog via ett bemanningsföretag

Fördelarna med att ta lediga jobb som psykolog via bemanningsföretag är många och inkluderar flexibilitet, variation samt möjligheten att få erfarenhet från olika arbetsmiljöer. Dessa är några av de främsta fördelarna:

  • Prova på olika arbetsplatser. Bemanningsföretag erbjuder ofta korttidskontrakt eller temporära anställningar. Detta gör att psykologer kan prova på olika arbetsplatser och utveckla sina färdigheter i olika sammanhang. Det kan också vara ett sätt för nyligen utexaminerade psykologer att få erfarenhet inom olika områden innan de bestämmer sig för en mer permanent anställning.
  • Jobba inom olika områden. En annan fördel med att ta lediga jobb som psykolog via bemanningsföretag är att denna möjlighet kan ge dig möjlighet att prova på olika specialområden inom psykologin. Bemanningsföretag har ofta lediga jobb inom olika områden som t.ex. klinisk psykologi, beteendevetenskap och arbetspsykologi. Detta ger dig en bra möjlighet att utforska olika karriärmöjligheter och hitta det område som passar dig bäst.
  • Få mer flexibilitet. Även för dig som letar efter flexibilitet i din karriär kan ett uppdrag för ett bemanningsföretag vara ett bra alternativ. Du kan välja att arbeta på heltid, deltid eller bara tillfälligt när du har tillräckligt med ledig tid. Detta ger möjlighet till en mer balanserad livsstil samtidigt som du fortsätter att utforska dina karriärmöjligheter.
  • Vidga ditt yrkesnätverk. En annan fördel med att ta lediga jobb som psykolog via bemanningsföretag är att du får möjlighet att vidga ditt nätverk. Genom att arbeta på olika arbetsplatser och träffa olika människor inom branschen kan du skapa värdefulla kontakter som kan hjälpa dig i framtiden.

Trots alla fördelar kan det också finnas vissa nackdelar med att ta på sig uppdrag på detta sätt. Eftersom arbetet är tillfälligt kan det vara svårt att planera för framtiden och det kan även vara svårt att skaffa sig en stadig inkomst. Dessutom kan det vara utmanande att anpassa sig till olika arbetsmiljöer och arbetskulturer på kort tid.

Näringsliv

Vad kan man tänka på mer när det gäller shopping på resan? En bra grej att komma ihåg innan du åker iväg för att (faktiskt) slippa shoppa det under själva resan, är att köpa på dig ett litet husapotek innan du hoppar på flyget. Många andra längder har en annan bakterieflora än den vi är vana vid i sina livsmedel, vilket kan ställa till det om man har känslig mage. Bra grej är alltså att köpa på sig lite magräddare i form av tabletter, och gärna också vätskeersättning.Mer info här ryrvik.se

Näringsliv

Nu i veckan skall alla vi som jobbar på kontoret få en välbehövlig semester från det vanliga arbetet och åka iväg till en konferens i Uppsala! Det har varit någonting jag väntat på i flera månader och nu skall det visst äntligen bli av. Vi har varit på konferens i Uppsala tidigare och även om vi inte skall till samma ställe som vi åkte till senast, är jag helt säker på att det kommer att bli underbart! Det brukar vara en del jobb som pusslats in även när man är på konferens i Uppsala, men det handlar i de flesta fall om diskussioner och ibland någon föredrag vilket inte känns så betungande. Jag tror egentligen att alla behöver komma iväg och känna lite uppskattning från arbetsgivarens sida från och till. Man skall aldrig underskatta vad en konferens i Uppsala eller någon annan typ av premie kan göra för såväl lojalitet som gruppsammanhållning. Det där med teambildning blir på något vis en integrerad del av programmet när man åker på konferens och när man ser varandra i mer privat sammanhang, försvinner i många fall de eventuella motsättningar som funnits.

Interaktion

Jag tycker att det är bra att alla som jobbar får komma iväg samtidigt och umgås. Även om man träffar alla som sitter på vårt kontor jobbar vi med helt olika saker och det blir inte direkt att man lär känna varandra. Jag vet att det efter vår konferens i Uppsala blev en helt annan stämning och därifrån kan det nog bara bli allt bättre! Förhoppningsvis kommer alla som är inbjudna att kunna följa med på vår konferens i Uppsala men jag vet inte riktigt hur det kommer bli ännu. Det återstår väl att se tänker jag, och även om det kan bli svårt att få vardagen att funka för vissa av de som sitter här på kontoret så tror jag att alla gör vad de kan för att ha möjlighet att åka med.

Näringsliv

Många är de entreprenörer som har lyckats bli rika på internet, men vilka är egentligen de allra rikaste internetentreprenörerna någonsin? Här får du svaret.

Internet och den moderna tekniken har givit upphov till många ovanligt smarta, tursamma och hängivna personer. Dessa entreprenörer har lyckats skapa ofattbara rikedomar med hjälp av internet. I flera decennier har det varit möjligt för en hårt arbetande person med en bra idé att nå framgång på webben. Flera företag som idag är värda många miljarder kronor grundades i garage, sovrum och andra privata utrymmen. Internetentreprenörerna har hittat digitala lösningar i form av tjänster för i princip alla mer traditionella branscher.

Oavsett om det rör sig om ett nytt och uppfinningsrikt sätt för människor att interagera med sina vänner, dela innehåll, hitta resultat eller marknadsföra sina produkter, har de rikaste internetentreprenörerna gagnats personligen genom att koppla sina kunder till webben. Dessa personer har i ordets sanna bemärkelse revolutionerat det sätt som vi gör affärer på världen över och det sätt på vilket vi dagligen interagerar med varandra. Vill du sätta dig in i näringsliv och internet är Westbiz.se en bra informationssida.

1. Jeff Bezos

Jeff Bezos är den allra rikaste internetentreprenören i världen, med en förmögenhet på drygt 190 miljarder kronor. Jeff grundade e-handelsjätten Amazon.com, vilket är det allra största e-handelsföretaget i världen. Tack vare företagets snabba tillväxttakt har Bezos, som äger 20 procent av företaget, fick han 2011 se sin förmögenhet växa med över 50 procent. Amazon Web Services, en del av jättebolaget Amazon, planerar nu att öppna datacenter i tre svenska städer.

2. Larry Page

Larry Page är en av Googles grundare och företagets nuvarande vd. Tack vare smarta investeringar är Larrys förmögenhet närmare 1 miljard större än den andra grundaren, Sergey. Larrys förmögenhet uppgår idag till cirka 166 miljarder kronor.

3. Sergey Brin

Med en uppskattad förmögenhet på motsvarande 165 miljarder kronor är Sergey god trea på listan över världens rikaste internetentreprenörer. Som student grundade han 1998 Google tillsammans med sin klasskamrat Larry. Idag är googlet ett företag värt över 1 800 miljarder kronor och drygt 33 000 anställda.

4. Mark Zuckerberg

För gemene man är förmodligen Mark Zuckerberg den mest kända av de internetentreprenörer som här nämns. Hans förmögenhet uppgår till cirka 135 miljarder kronor, vilket ger honom en fjärdeplats på denna lista. Han är dessutom den näst yngsta miljardären i USA efter Dustin Moskovitz. Även de som inte känner till Mark Zuckerberg är förmodligen bekanta med hans skapelse Facebook.

Näringsliv

På arbetsmarknaden fortsätter efterfrågan på kompetent personal växa. I flera olika branscher är behovet av kompetent arbetskraft skriande. Till år 2023 behöver till exempel turismbranschen ungefär 50 000 nya medarbetare, medan byggindustrin fram till 2025 behöver rekrytera 40 000 personer. Problemet är att alltför få söker sig till de utbildningar vars kompetens är eftertraktade på arbetsmarknaden.

När branschorganisationen Svenskt Näringsliv tog fram en enkät där näringslivet i Göteborg fick ge sin bild av rekryteringsbehovet, var resultatet av undersökningen illavarslande. Det blev nämligen uppenbart att de lokala företagen känner att det är svårt att rekrytera kompetent personal. De huvudsakliga bristerna gäller utbildning och yrkeserfarenhet. De företag som törstar efter kompetent personal upplever framför allt svårigheter med att rekrytera personer som har examinerats från de olika yrkesprogrammen.

I princip alla som skaffar sig gymnasiekompetens via ett yrkesprogram kan räkna med att få en anställning direkt efter gymnasiet, men detta till trots är antalet sökanden få och blir allt färre. Enligt Christina Riksén på Svenskt Näringsliv kan denna brist på kompetens leda till att företag känner sig manade att inte ta på sig vissa kunduppdrag, vilket i slutändan kan leda till att företaget tvingas avveckla sin verksamhet.

Stor efterfrågan på kompetent personal

Näringslivet i Göteborg har svårt att rekrytera kompetens personal inom en rad olika yrken såsom snickare, kockar, servitörer och många fler. Anledningen till att så pass få elever söker sig till yrkesutbildningarna tros vara en gammalmodig syn på yrkesprogrammen, där dessa program anses begränsa elevens möjligheter för framtida karriärval. Tongivande personer inom näringslivet i Göteborg såsom Anna Harman, vd på Hotel Kung Oscar och Charlotta Sandblom, hotelldirektör på ett Scandic-hotell i Trollhättan menar dock att ingenting kunde vara längre ifrån sanningen. De håller därför presentationer där de går igenom de möjligheter som eleverna har om de väljer att börja arbeta inom hotell- och restaurangbranschen. Här finns nyheter om Göteborgs näringsliv.

Byggbranschen är också ute bland elever och försöker förmedla sin uppfattning om byggindustrin. Enligt bland annat byggbolaget PEAB är det uppenbart att en ökning av antalet sökande till yrkesutbildningar inom bygg måste öka, samtidigt som de menar att hela samhället måste verka för att öppna byggindustrin för alla människor, oavsett könstillhörighet. För att åstadkomma en förändring menar representanterna att attityden till yrkesutbildningarna måste förändras, samt att deras kvalitet måste förbättras för att göra utbildningarna mer attraktiva för potentiella elever. De menar också att studie- och yrkesvägledare, lärare, rektorer, föräldrar och politiker måste bidra till en bättre matchning av efterfrågan och tillgång på kompetens.

Näringsliv

När det kommer till projekt och analyser är det viktigt att man känner till vad det är man vill uppnå och hur man skall gå tillväga för att projektet skall leda dit man vill. För att detta skall vara möjligt behöver man känna till vilka riktlinjer som finns och hur man skall arbeta. När man får problem i dessa områden handlar det inte sällan om att det förekommer oklarheter i fråga om de krav som ställts upp och det är här det blir intressant att jobba med sin kravprofil för resultat.

Vad är REQB?

REQB är en förkortning för Requirements engineering qualification board, och innebär egentligen en slags internationellt gångbar standard för kravhantering. Detta är förvisso en mycket förenklad utläggning om vad reqb är och vilka fördelar man har av att vara certifierad inom reqb, men den som är intresserad av att djupare sätta sig in i reqb kan enkelt hitta bra information om detta. Flera olika yrkeskategorier kan ha nytta av reqb, men i första hand efterfrågas certifikat inom reqb när man talar om IT-projekt och analysuppdrag. Någon i det projekt man driver behöver ha tillräcklig kompetens för att på ett tydligt och väl definierat sätt omvandla de behov som en verksamhet av något slag kan tänkas ha, till systemlösningar.

Tidigare har det inte funnits någon egentlig benämning för denna typ av uppgifter men för några år sedan utvecklades reqb i ett försök att fastlägga internationell standard vilket man hittills haft stor nytta av i flera olika sammanhang och företag. Har man inte klart för sig vad kravhantering är eller hur man skall avgränsa och definiera olika behov, är det lätt att projektet hindras av missförstånd gällande vad man egentligen skall utveckla och hur det skall gå till. Detta kan man förhindra genom att anlita en konsult som har kunskap i reqb och hur man bedriver uppgiften.