Näringsliv

När det kommer till projekt och analyser är det viktigt att man känner till vad det är man vill uppnå och hur man skall gå tillväga för att projektet skall leda dit man vill. För att detta skall vara möjligt behöver man känna till vilka riktlinjer som finns och hur man skall arbeta. När man får problem i dessa områden handlar det inte sällan om att det förekommer oklarheter i fråga om de krav som ställts upp och det är här det blir intressant att jobba med sin kravprofil för resultat.

Vad är REQB?

REQB är en förkortning för Requirements engineering qualification board, och innebär egentligen en slags internationellt gångbar standard för kravhantering. Detta är förvisso en mycket förenklad utläggning om vad reqb är och vilka fördelar man har av att vara certifierad inom reqb, men den som är intresserad av att djupare sätta sig in i reqb kan enkelt hitta bra information om detta. Flera olika yrkeskategorier kan ha nytta av reqb, men i första hand efterfrågas certifikat inom reqb när man talar om IT-projekt och analysuppdrag. Någon i det projekt man driver behöver ha tillräcklig kompetens för att på ett tydligt och väl definierat sätt omvandla de behov som en verksamhet av något slag kan tänkas ha, till systemlösningar.

Tidigare har det inte funnits någon egentlig benämning för denna typ av uppgifter men för några år sedan utvecklades reqb i ett försök att fastlägga internationell standard vilket man hittills haft stor nytta av i flera olika sammanhang och företag. Har man inte klart för sig vad kravhantering är eller hur man skall avgränsa och definiera olika behov, är det lätt att projektet hindras av missförstånd gällande vad man egentligen skall utveckla och hur det skall gå till. Detta kan man förhindra genom att anlita en konsult som har kunskap i reqb och hur man bedriver uppgiften.

Teknik

De flesta som köper en surfplatta har redan en dator och det är vanligt att man dessutom har en smartphone som man regelbundet använder sig av i vardagen. Surfplattar verkar således vara någonting som man använder för att komplettera sin övriga internetaktivitet med och som inte ersätter någonting av det andra. En gissning är att man till viss del flyttar över internettid i telefonen till surfplattan i och med att man kan nå informationen med samma lätthet utan att för den sakens skull behöva ta upp en dator vilket kan kännas aningen mer komplicerat.

Yngre ålder

Det blir allt fler användare av surfplattor men det verkar finnas en stark koppling till åldern. Detta kan ha att göra med ett större intresse för teknik i dessa åldrar, eller kanske handlar det om att surfplattor ännu är en lyxprodukt som man inte har råd med som ung. Ser man på småbarnsföräldrar i åldrarna 35-46 är det hela 63 procent som har tillgång till en surfplatta och man låter inte sällan barnen använda densamma för att leka med. Ett stort antal unga barn har vid några tillfällen fått använda en surfplatta och det går ner i åldrarna så långt som till innan förskoleålder.

Tv

En tv är inte längre bara en TV. Utbudet är större än någonsin och om man vet vad man skall titta efter kan man hitta tv-apparater som ger nytt liv åt alla de filmer du trodde att du fått ut mesta möjliga av. En ny och välbyggd HD-TV är någonting som inte går att jämföra med vare sig billigare eller äldre alternativ. Bilden man kan uppnå är knivskarp och stark på ett sätt som var omöjligt med gårdagens teknik. Detta är en av orsakerna till att så många besöker butiker för hemelektronik i syfte att hitta en ny TV. De äldre motsvarigheterna kan helt enkelt inte komma i närheten av den skärpa och det ljus som de nyare modellerna har att erbjuda.

Även om dagens HD-TV är bättre än någon TV varit tidigare, är priserna förhållandevis låga. För en så kallad ”värsting-TV” kan du få betala några tusen, men det går inte att jämföra med priset man fick vara beredd på när man ville köpa en storbilds-TV för tio år sedan. Detta har möjliggjort visuell njutning för allt fler och man kan i nuläget se en stigande trend vad gäller inköp av dessa varor.

Tillbehör

Även om man har en bild som inte går av för hackor, är ljudet någonting som också spelar in för den som vill ha en riktigt bra upplevelse av en film eller en serie som går på en av de kanaler man valt. Bra högtalare att koppla till sin TV finns i stora antal. Dock krävs det sällan några större förmögenheter för att åstadkomma en bra upplevelse av film.

Vill man inte bara ha sin HD-TV för att se på film och serier utan också vill använda den för att spela Tv-spel, finns det vissa konsoler som lämpar sig bättre än andra. De nyare alternativen som playstation 4, gör sig bra på en förstklassig TV. Samtidigt fungerar även flera av de äldre konsolerna utmärkt.