Teknik

Surfplattor för småbarnsföräldrar

De flesta som köper en surfplatta har redan en dator och det är vanligt att man dessutom har en smartphone som man regelbundet använder sig av i vardagen. Surfplattar verkar således vara någonting som man använder för att komplettera sin övriga internetaktivitet med och som inte ersätter någonting av det andra. En gissning är att man till viss del flyttar över internettid i telefonen till surfplattan i och med att man kan nå informationen med samma lätthet utan att för den sakens skull behöva ta upp en dator vilket kan kännas aningen mer komplicerat.

Yngre ålder

Det blir allt fler användare av surfplattor men det verkar finnas en stark koppling till åldern. Detta kan ha att göra med ett större intresse för teknik i dessa åldrar, eller kanske handlar det om att surfplattor ännu är en lyxprodukt som man inte har råd med som ung. Ser man på småbarnsföräldrar i åldrarna 35-46 är det hela 63 procent som har tillgång till en surfplatta och man låter inte sällan barnen använda densamma för att leka med. Ett stort antal unga barn har vid några tillfällen fått använda en surfplatta och det går ner i åldrarna så långt som till innan förskoleålder.