Näringsliv

Kompetenstörstande näringsliv i Göteborg

På arbetsmarknaden fortsätter efterfrågan på kompetent personal växa. I flera olika branscher är behovet av kompetent arbetskraft skriande. Till år 2023 behöver till exempel turismbranschen ungefär 50 000 nya medarbetare, medan byggindustrin fram till 2025 behöver rekrytera 40 000 personer. Problemet är att alltför få söker sig till de utbildningar vars kompetens är eftertraktade på arbetsmarknaden.

När branschorganisationen Svenskt Näringsliv tog fram en enkät där näringslivet i Göteborg fick ge sin bild av rekryteringsbehovet, var resultatet av undersökningen illavarslande. Det blev nämligen uppenbart att de lokala företagen känner att det är svårt att rekrytera kompetent personal. De huvudsakliga bristerna gäller utbildning och yrkeserfarenhet. De företag som törstar efter kompetent personal upplever framför allt svårigheter med att rekrytera personer som har examinerats från de olika yrkesprogrammen.

I princip alla som skaffar sig gymnasiekompetens via ett yrkesprogram kan räkna med att få en anställning direkt efter gymnasiet, men detta till trots är antalet sökanden få och blir allt färre. Enligt Christina Riksén på Svenskt Näringsliv kan denna brist på kompetens leda till att företag känner sig manade att inte ta på sig vissa kunduppdrag, vilket i slutändan kan leda till att företaget tvingas avveckla sin verksamhet.

Stor efterfrågan på kompetent personal

Näringslivet i Göteborg har svårt att rekrytera kompetens personal inom en rad olika yrken såsom snickare, kockar, servitörer och många fler. Anledningen till att så pass få elever söker sig till yrkesutbildningarna tros vara en gammalmodig syn på yrkesprogrammen, där dessa program anses begränsa elevens möjligheter för framtida karriärval. Tongivande personer inom näringslivet i Göteborg såsom Anna Harman, vd på Hotel Kung Oscar och Charlotta Sandblom, hotelldirektör på ett Scandic-hotell i Trollhättan menar dock att ingenting kunde vara längre ifrån sanningen. De håller därför presentationer där de går igenom de möjligheter som eleverna har om de väljer att börja arbeta inom hotell- och restaurangbranschen. Här finns nyheter om Göteborgs näringsliv.

Byggbranschen är också ute bland elever och försöker förmedla sin uppfattning om byggindustrin. Enligt bland annat byggbolaget PEAB är det uppenbart att en ökning av antalet sökande till yrkesutbildningar inom bygg måste öka, samtidigt som de menar att hela samhället måste verka för att öppna byggindustrin för alla människor, oavsett könstillhörighet. För att åstadkomma en förändring menar representanterna att attityden till yrkesutbildningarna måste förändras, samt att deras kvalitet måste förbättras för att göra utbildningarna mer attraktiva för potentiella elever. De menar också att studie- och yrkesvägledare, lärare, rektorer, föräldrar och politiker måste bidra till en bättre matchning av efterfrågan och tillgång på kompetens.